sutreškėti

sutreškėti
sutreškė́ti, sùtreška, -ė́jo intr. žr. sutraškėti: 1. NdŽ Sutreškė́jo virsdamas medis 1. Vėl sutreškė́jo sutreškė́jo tas stogas ir nutilo Pin. Paėmė į glėbį, suspaudė, net kauliukai sutreškė́jo Snt. Kad davė tą mergučę į žemę, tai tik tos sprandas sutreškė́jo Skr. Atėjo visi trys išlengvėle, kad nesutreškė́tų koks lapelis ar žabelis J.Balč(Pn). Šaltas vėjas pūstelėjo, žemė sudrebėjo, medžiai sutreškėjo BsPIII19(Žvr). 2. Šakos greit sutreškė́jo 1.treškant sulūžti, subyrėti: Kad lėkiau, mislijau, kad ir kėdė sutreškė̃s Ds. Užvažiavo vienokart, kitokart traktorium, ir sutreškė́jo [žabai] Slm. 3. labai sudžiūti, sukietėti: Kap sutreškė́j[o] bulbų lapai, nudžiūvo baisiai! Srj. \ treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti; pratreškėti; pritreškėti; sutreškėti; užtreškėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sutreškėti — vksm. Kai sė̃do tóks sunkùmas, ir sutreškėjo kėdė̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atitreškėti — atitreškėti, atìtreška, ėjo KŽ, atatreškėti, atàtreška, ėjo Š žr. atitraškėti: Tiktai girdi – par mišką atatreška LTR(Slk). Vakar vėlai atatreškėjo iš turgaus Mlt. treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • grinkštelėti — grìnkštelėti, ėja, ėjo intr. sugrinkšėti, sugrikšėti; sutreškėti: Kažin kas grinkštelėjo svarstyklėse, kur suūždavo ratukai ir įspausdavo svorį rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištreškėti — ištreškėti, ìštreška, ėjo Š, KŽ žr. ištraškėti: 1. Pamidorai išvirto nuo lytaus, ištreškėjo Skr. Susilenkiau, i ištreškė[jo] (ištrūkinėjo) visi guzikai Klt. 2. Š, Ser. 3. Š, DŽ, KŽ žr. ištraškėti 4: Išvažiavo visi, ištreškėjo Ėr. Pavakary visi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutreškėti — nutreškėti, nùtreška, ėjo intr. 1. su garsu nulūžti: Pupa keberiokšt ir nutreškė[jo] (ps.) Rš. 2. nuaidėti treškesiui, nusklisti treškesiui: Radau įkliuvusią tokią kaip karvė didumo. Išlupau išlupau, paleidau, – tai visas miškas nutreškėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patreškėti — patreškėti, pàtreška, ėjo K, NdŽ, KŽ; Ser žr. patraškėti. treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti; pratreškėti; pritreškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pratreškėti — pratreškėti, pràtreška, ėjo intr. trinksint pravažiuoti: Visa veselija pratreškė̃s šituo vieškeliu Mlt. | prk.: Pratreškėjo žiema poškant miškuose kirviams sp. treškėti; atitreškėti; įtreškėti; ištreškėti; nutreškėti; patreškėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritreškėti — pritreškėti, prìtreška, ėjo intr. 1. žr. pritraškėti: Kad pritreškėjo svečių – pilnas atšlaimas arklių pristatytas Mlt. 2. daug prišnekėti, priplepėti: Pritreškėjo, primalė – klausk kam Mlt. treškėti; atitreškėti; įtreškėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sugrikšėti — sugrikšėti, sùgrikši, ėjo 1. intr. sutreškėti (apie trynimosi tarp dantų garsą): Papuolo tarp dantų akmeniokas – tai kad sugrikšėjo Slm. 2. tr. sunkiai supjauti: Tris kapas rugių sugrikšėjau Ldk. grikšėti; sugrikšėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukriaukšnoti — 1. tr. sukramtyti, sutriuškinti: Sukramtė, sukriaukšnojo, kas tik buvo LzP. 2. intr. sutreškėti: Sukriaukšnojo mindžiojamos šakos: kažin kieno eita LzP. kriaukšnoti; sukriaukšnoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”